Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπεύθυνος Λογιστής

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)

Κάτοχος Άδειας λογιστή Α ή Β τάξης

7 χρόνια προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο .

Άριστη γνώση Φορολογίας Εισοδήματος , ΕΛΠ, ΦΠΑ.

Άριστη γνώση ΚΦΑΣ ,

Πολύ καλή γνώση MS Office .

Αριστη γνώση αγγλικών

Ηλικία έως 45 ετών

Η εταιρεία προσφέρει:

Σταθερό μηνιαίο μισθό,

κίνητρο επίτευξης στόχου και παραγωγικότητας,

ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον & δυνατότητες ανάπτυξης.

θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

Εμπειρία σε εμπορική εταιρεία και γνώση προγράμματος Softone

Ζήλος και θέληση για την ανάληψη της θέσης

Πλήρης ασφάλιση

Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο email: ofarmakopoiosmou@gmail.com

Να αναφέρεται ο κωδικός θέσης στον τίτλο του email 'resp.accountant'

Κωδικός θέσης
resp.accountant