Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

  UNI-PHARMA

  Σελίδες

  Φίλτρα

  Σελίδες

  Σελίδες

  Άμεση προτεραιότητα της Uni-Pharma είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας που θα απαλλάξουν τους συνανθρώπους μας από ασθένειες και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής τους. Ακολουθώντας το πλαίσιο της εταιρικής τους αποστολής έχουν επιλέξει να αναλύσουν αυτόν τον άξονα ευθύνης σε τρεις τομείς ανάληψης δράσης.

  Έρευνα & Ανάπτυξη.

  Δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην προαγωγή της Έρευνας & Ανάπτυξης τόσο μέσα από το οικείο τμήμα της εταιρείας, αλλά και μέσα από τη στενή συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς ακαδημαϊκούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθούν να ενισχύσουν το έργο των ακαδημαϊκών φορέων με υλικοτεχνική υποδομή και ελεύθερη ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ανοίγοντας «λεωφόρους γνώσης» (προγράμματα επιμόρφωσης και πρακτικής εξάσκησης φοιτητών), αλλά και κανάλια άμεσης και ανοιχτής επικοινωνίας των ερευνητών επιστημόνων της εταιρείας Uni-Pharma με τους ακαδημαϊκούς ομολόγους των φορέων.

  Εξασφάλιση πρόσβασης σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό.

  Σε αυτό τον τομέα συνεργάζοντε με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), αλλά και αναλαμβάνουν ίδιες πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλίσουν ότι, σε φυσικές καταστροφές, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές αναταράξεις, οι συνάνθρωποί μας δε θα στερηθούν φάρμακα και περίθαλψη.

  Προαγωγή της ενημέρωσης του κοινού.

  Αυτή η προσπάθεια αφορά σε τομείς της Υγείας που αγγίζουν συχνά εμφανιζόμενες παθήσεις και λοιμώξεις, όσον αφορά την πρόληψη αλλά και την παιδεία σχετικά με τη στάση όλων τους απέναντι στους πάσχοντες. Στόχος της εταιρείας είναι να απευθύνεται διαρκώς σε ευρύτερο ακροατήριο με πολλαπλάσιες προσπάθειες, καλύπτοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερο φάσμα ενδιαφέροντος.