Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

SERVIER

Οι τρεις αρχές μας

Καθοδηγούμαστε από την πίστη στην υπεροχή του επαγγέλματός μας.

Ο οργανισμός μας βασίζεται στην έρευνα, εκπληρώνει τη βασική του ανάγκη να είναι αφοσιωμένος στο μέλλον.

Ολόκληρη η δραστηριότητά μας βασίζεται σε τρεις κύριες αρχές:

Πρωτεύουσα αρχή μας είναι, φυσικά, η ικανοποίηση των αναγκών των γιατρών που συνταγογραφούν τα προϊόντα μας και των ασθενών που ωφελούνται από αυτά.

Εξ ίσου σημαντική είναι η επιθυμία μας να συμβάλλει η έρευνά μας στην πρόοδο της ιατρικής. Η έρευνα είναι, για μας, εξ ίσου ζωτικής σημασίας όσο και το ότι είμαστε βιομηχανία.

Η τρίτη μας αρχή είναι ακόμα πιο κρίσιμη, αφού πολύ συχνά παραβλέπεται: κάθε άτομο που εργάζεται για μας πρέπει να βρίσκει την πληρότητα μέσω αυτού που κάνει και μέσα σε αυτό που κάνει.

προεπιλογή-0

Φίλτρα