Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

NOVARTIS

Ασφάλεια προϊόντων

Η πρώτη προτεραιότητά της είναι να παρέχει ασφαλή, σταθερά υψηλής ποιότητας φάρμακα, η δημιουργία και η ανάπτυξη των οποίων βασίζεται σε πολυετείς έρευνες και κλινικές δοκιμές.

H Novartis λειτουργεί βασιζόμενη σε ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο έχει 3 διαφορετικά επίπεδα.

  • Πολιτικές (Novartis Quality Commitment)
  • Κεντρικές Διαδικασίες (Quality Manual και Global Operating Procedures)
  • Τοπικές Διαδικασίες (Local Standard Operation Procedures - SOPs)

Μέσω του συστήματος διασφάλισης ποιότητας η Νovartis:

  • Εφαρμόζει διαδικασίες σχολαστικού ελέγχου όλων των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής βάσει προδιαγραφών
  • Διερευνά όλες τις αποκλίσεις και ορίζει τις απαιτούμενες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
  • Διατηρεί ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής, διερεύνησης και επίλυσης παραπόνων πελατών
  • Διατηρεί ένα μηχανισμό για τη διαχείριση ανακλήσεων παρτίδων από την αγορά εφόσον κριθεί αναγκαίο
Φίλτρα