Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

MEDICAL PHARMAQUALITY

Οι Αξίες

Φιλότιμο και Μεράκι στη δουλειά μας

Ομαδικότητα και Αλληλεγγύη στη δράση μας

Πρωτοβουλία και Πρωτοτυπία στη σκέψη μας

Συνέπεια και Υπευθυνότητα στις πράξεις μας

Το Όραμα

Να είμαστε πάντα μια Σύγχρονη Διορατική Ελληνική Εταιρία,

εφαρμόζοντας Πρωτοποριακές Μεθόδους

σε κάθε τομέα Δράσης μας.

Η Αποστολή

Να είμαστε χρήσιμοι στην Υγεία και τον Άνθρωπο.

Να επιτυγχάνουμε τους Στόχους μας, συνδυάζοντας
την Επιχειρηματική Επιτυχία με Ανθρώπινη Ευαισθησία
και Κοινωνική Υπευθυνότητα

Φίλτρα