Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
  • Forte Pharma

   Forte Pharma

   Η Forté Pharma προσπαθεί να βοηθήσει τον καθένα μας να διατηρήσει και να βελτιώσει την υγεία του δυναμικά, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των "μεγάλων δεινών" της κοινωνίας μας :

   Διαιτητικές Ανισορροπίες & Διατροφικές Ελλείψεις
   Υπέρβαροι Άνθρωποι & Δυσμεταβολικές Διαταραχές
   Κόπωση & Χρόνια Άλγη
   Υπερβάσεις Στρες & Νευρικής Έντασης
   Επιταχυνόμενη Γήρανση των Ιστών
   (Διατροφική & Ατμοσφαιρική) Ρύπανση & πολλαπλές Αλλεργίες
   Νευρική Κόπωση & Υποκατάθλιψη
   Εκφυλιστικές Διαταραχές

   ... Χρησιμοποιώντας λύσεις με τρόπους φυσικής προέλευσης. Είναι στο σταυροδρόμι μεταξύ της επιστήμης και της τεχνολογίας και με μια συνεχιζόμενη ανησυχία για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς που η Forté Pharma έχουν αναπτύξει με την τεχνογνωσία τους.

  Forte Pharma

  "The dawn of the 21st century is a veritable biological and nutritional “challenge” for our overworked bodies. FORTÉ PHARMA Laboratories have taken up the challenge by offering unique formulas that work "on our core needs"; an essential right to well-being, health and beauty..."
  Dr Yann Rougier, Founder and Expert in Nutrition

  Forté Pharma strives to help each one of us preserve and improve our own health and well-being potential by helping to fight the "major evils" of our society:

  Dietary imbalances and dietary deficiencies
  Overweight and dysmetabolic disorders
  Fatigue and chronic pain
  Excesses of stress and nervous tension
  Accelerated ageing of the tissues
  (Dietary & atmospheric) pollution and multiple allergies
  Nervous fatigue and sub-depression
  Degenerative disorders

  …using solutions with formulas of natural origin. It is at the crossroads between science and technology and with an ongoing concern for compliance with current regulations that Forté Pharma Laboratories have developed their expertise.

  A 15-year partnership with scientific publication!

  The formulation of Forté Pharma products favours the synergistic combination of different ingredients of natural origin.

  Yann Rougier also compares this formulation to a Lego® set: "Every nutrient represents a Lego piece and it is the assembly (according to a certain very strict employment method) that will allow the different Lego pieces to represent a known form. This is the same for the Forté Pharma dietary supplements."